Formål

Det er alment kendt at der i stigende grad benyttes engelsk som undervisnings- og forskningsformidlingssprog på de nordiske universiteter. Dette har skabt debat i alle de nordiske lande (Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland) om hvorvidt der bør opstilles sprogpolitikker der sikrer både nationalsprogenes status og undervisningens kvalitet. Forslag til sådanne sprogpolitikker nævner ofte begrebet ‘parallelsproglighed’, med hvilket der forstås den jævnbyrdige brug af både engelsk og det nationale nordiske sprog.

Formålet med samarbejdet er at koordinere en nordisk vurdering af hvorvidt der er behov for at implementere parallelsproglighedspolitikker på de nordiske universiteter, og hvordan disse i givet fald skal se ud. Konstellationen af deltagerne i netværket er unik da den udgør både forskere (en junior- og en seniorforsker) og en universitetsadministrator fra hvert land. Hensigten er at skabe dialog mellem forskerne og universitetslederne og således sikre at eventuelle parallelsprogspolitikker er såvel implementerbare som forskningsbaserede.

Rent konkret består samarbejdet i en række møder, fire i alt samt en afsluttende konference, over en periode på 2,5 år, og i en serie af publikationer. Disse publikationer udgør

  • landerapporter, som beskriver den parallelsproglige tilstand i hvert af de nordiske lande
  • to publikationer i bog- eller tidsskiftsform som hver især fokuserer på nationalsprogenes status henholdsvis de pædagogiske konsekvenser af den stigende brug af engelsk
  • en rapport med praktiske anbefalinger til universitetsledelserne i de nordiske lande

Netværket påbegyndte sine aktiviteter med et åbningsmøde på Marienlyst i Helsingør den 30.-31. maj 2011.

Der vil løbende uploades materiale fra netværkets aktiviteter til denne hjemmeside, og bloggere er meget velkomne til at bidrage med indlæg.